FB IMG 1574648971823FB IMG 1574649001382

PULAU PINANG, 19 Nov 19 - Institut Kepimpinan dan Pengurusan (INSKEP) telah mengadakan Perbarisan Pegawai Waran Institut yang diketuai oleh PW U II Mohd Hairul Azli bin Hashim.

Pegawai Waran Institut, PW U II Mohd Shahril bin Mohd Salleh.turut mengambil kesempatan memberikan ucapan berkenaan perlaksanaan amanah dan tanggungjawab, meningkatkan pengetahuan profesionalisme, meningkatkan proses latihan dan memelihara tahap disiplin yang tinggi untuk melahirkan anggota yang berpegetahuan, pakar dan berkemahiran tinggi dalam perkhidmatan dan setelah tamat perkhidmatan.