Soalan Lazim (FAQ)

Apakah syarat kelayakan akademik yang diperlukan?

Kategori Pegawai

  • Syarat kelayakan akademik bagi permohonan kategori Pegawai Kadet Graduan adalah IJAZAH yang mana jurusan yang dikehendaki adalah merujuk kepada keperluan semasa perkhidmatan dan ia tidak terdapat didalam UPNM.
  • Syarat kelayakan akademik bagi permohonan kategori Pegawai Kadet UPNM adalah SPM.
  • Permohonan melalui kelayakan akademik kelulusan DIPLOMA TELAH DIMANSUHKAN.
  • Tidak ada sebarang pelepasan atau kelonggaran khas jika mana-mana pemohon gagal memenuhi syarat akademik yang telah ditetapkan.
  • Pemohon yang tidak memenuhi syarat kelayakan akademik disenaraikan sebagai TIDAK LAYAK / GAGAL.

Kategori Lain-Lain Pangkat

  • Syarat kelayakan akademik bagi permohonan Perajudirt Muda adalah SPM atau Diploma yang mana jurusan yang dikehendaki adalah merujuk kepada keperluan semasa perkhidmatan.
  • Permohonan melalui kelayakan akademik kelulusan PMR TELAH DIMANSUHKAN.
  • Tidak ada sebarang pelepasan atau kelonggaran khas jika mana-mana pemohon gagal memenuhi syarat akademik yang telah ditetapkan.
  • Pemohon yang tidak memenuhi syarat kelayakan akademik disenaraikan sebagai TIDAK LAYAK / GAGAL.