Laporan Piagam Pelanggan 2024

 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2024 TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA

ELEMEN PIAGAM PELANGGAN  PENCAPAIAN KETIDAKPATUHAN PIAGAM PELANGGAN (SEKIRANYA BERKAITAN)
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. PENGURUSAN ADUAN
 a. Memperakui penerimaan aduan kepada pengadu dalam tempoh 24 jam selepas penerimaan aduan. 100 100  100  100                   
 b. Memberi maklumbalas tentang status aduan yang diambil tindakan sama ada telah selesai atau memerlukan siasatan lanjut dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan. 100 100  100  100                   
 c. Memberi jawapan akuan terima dan tindakan susulan yang akan diambil kepada semua surat-menyurat yang diterima secara rasmi melalui pos/berdaftar/faks dan email dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan. 100 100  100   100